MENU

Chất liệu coton

BỘ BẦU COTON PINK PANTHER

ISO-155-158-160-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTON PINK PANTHER

Mã : B12C. Giá niêm yết : 230.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTTON PINK THỎ CHẤM BI

ISO-155-158-160-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTTON PINK THỎ CHẤM BI

Mã : B35C. Giá niêm yết : 220.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTTON CHẤM BI TRÒN TO

ISO-135-138-140-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTTON CHẤM BI TRÒN TO

Mã : B27C. Giá niêm yết : 200.000₫

SaleOff: 170.000đ

Áp dụng từ ngày 20/06/2019 đến ngày 31/07/2021

BỘ BẦU COTTON PINK THỎ MẶC ÁO CARO

ISO-135-138-140-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTTON PINK THỎ MẶC ÁO CARO

Mã : B38C. Giá niêm yết : 210.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTTON DÂU CỘC TAY 895

ISO-158-160-163-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ BẦU COTTON DÂU CỘC TAY 895

Mã : B36C. Giá niêm yết : 230.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTTON PINK THỎ ĐÔI CỘC TAY 885

ISO-135-138-140-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTTON PINK THỎ ĐÔI CỘC TAY 885

Mã : B32C. Giá niêm yết : 210.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTTON NƠ DA BÁO

ISO-145-148-150-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTTON NƠ DA BÁO

Mã : B26C. Giá niêm yết : 210.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
SET BỘ ĐỒ COTTON ĐEN TRẮNG (GIẢM 20%)

ISO-155-160-165-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

SET BỘ ĐỒ COTTON ĐEN TRẮNG (GIẢM 20%)

Mã : B21C. Giá niêm yết : 295.000₫

SaleOff: 235.000đ

Áp dụng từ ngày 01/06/2019 đến ngày 30/06/2020

BỘ BẦU PINK TIM THÊU CARO

ISO-133-135-138-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU PINK TIM THÊU CARO

Mã : B24C. Giá niêm yết : 200.000₫

SaleOff: 170.000đ

Áp dụng từ ngày 20/06/2019 đến ngày 31/07/2021

BỘ BẦU PINK CHANEL

ISO-130-133-138-MP

Nhà sản xuất : Nhãn Hiệu Việt

BỘ BẦU PINK CHANEL

Mã : B23C. Giá niêm yết : 210.000₫

SaleOff: 180.000đ

Áp dụng từ ngày 20/06/2019 đến ngày 31/07/2021

BỘ BẦU PINK VƯƠNG MIỆN CỘC TAY 887

ISO-140-142-145-MP

Nhà sản xuất : Nhãn Hiệu Việt

BỘ BẦU PINK VƯƠNG MIỆN CỘC TAY 887

Mã : B22C. Giá niêm yết : 200.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU GHILE COTTON PHỐI KẺ THÔ

ISO-115-120-125-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ BẦU GHILE COTTON PHỐI KẺ THÔ

Mã : B02C. Giá niêm yết : 190.000₫

SaleOff: 160.000đ

Áp dụng từ ngày 20/06/2019 đến ngày 31/07/2021

BỘ BẦU COTON PINK CÂY DỪA

ISO-145-148-150-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTON PINK CÂY DỪA

Mã : B10C. Giá niêm yết : 215.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTON PINK NỀN CHẤM TIM

ISO-145-148-150-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTON PINK NỀN CHẤM TIM

Mã : B11C. Giá niêm yết : 210.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  
BỘ BẦU COTON PINK PUPPY

ISO-130-133-135-MP

Nhà sản xuất : Hàng Việt Nam

BỘ BẦU COTON PINK PUPPY

Mã : B13C. Giá niêm yết : 210.000₫

SaleOff: 180.000đ

Áp dụng từ ngày 20/06/2019 đến ngày 31/07/2021

X