MENU

Steam Gỗ

BỘ LẮP RÁP ROBOTS CỌ NHÀ TỰ ĐỘNG

ISO-35-29-26-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP ROBOTS CỌ NHÀ TỰ ĐỘNG

Mã : HMKSTEM_N36. Giá niêm yết : 52.000₫

BỘ LẮP RÁP XE TĂNG CÓ ĐIỀU KHIỂN

ISO-117-103-89-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP XE TĂNG CÓ ĐIỀU KHIỂN

Mã : HMKSTEM_G45. Giá niêm yết : 137.000₫

BỘ LẮP RÁP XE TRỌNG LỰC BẰNG GỖ

ISO-35-30-26-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP XE TRỌNG LỰC BẰNG GỖ

Mã : HMKSTEM_G43. Giá niêm yết : 53.000₫

BỘ LẮP GHÉP ĐÈN BẰNG GỖ

ISO-0-0-0-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP ĐÈN BẰNG GỖ

Mã : HMKSTEM_G54. Giá niêm yết : 20.000₫

BỘ LẮP CON LẮC NEWTON

ISO-42-36-31-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP CON LẮC NEWTON

Mã : HMKSTEM_G53. Giá niêm yết : 64.000₫

BỘ LẮP GHÉP LA BÀN BẰNG GỖ

ISO-35-30-26-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP LA BÀN BẰNG GỖ

Mã : HMKSTEM_G52. Giá niêm yết : 50.000₫

BỘ LẮP GHÉP NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH BẰNG GỖ

ISO-42-36-31-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH BẰNG GỖ

Mã : HMKSTEM_G51. Giá niêm yết : 53.000₫

LẮP RÁP MÔ HÌNH QUẠT CHẠY BẰNG MOTOR SỬ DỤNG PIN, ĐỒ CHƠI GỖ DIY SÁNG TẠO STEM

ISO-55-53-50-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ CHẠY BẰNG SỨC GIÓ

ISO-35-30-26-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ CHẠY BẰNG SỨC GIÓ

Mã : HMKSTEM_G49. Giá niêm yết : 53.000₫

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ CÓ ĐIỀU KHIỂN PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ISO-107-91-80-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP Ô TÔ CÓ ĐIỀU KHIỂN

ISO-78-66-58-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP Ô TÔ CÓ ĐIỀU KHIỂN

Mã : HMKSTEM_G47. Giá niêm yết : 120.000₫

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ CÓ ĐIỀU KHIỂN

ISO-93-79-70-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ CÓ ĐIỀU KHIỂN

Mã : HMKSTEM_G46. Giá niêm yết : 140.000₫

XE TĂNG TỰ LẮP RÁP DIY

ISO-76-67-58-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

XE TĂNG TỰ LẮP RÁP DIY

Mã : HMKSTEM_G44. Giá niêm yết : 90.000₫

BỘ LẮP RÁP MÁY PHÁT ĐIỆN 3D

ISO-46-42-36-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP MÁY PHÁT ĐIỆN 3D

Mã : HMKSTEM_G42. Giá niêm yết : 52.000₫

BỘ LẮP GHÉP DÀN NÂNG THUỶ LỰC

ISO-33-31-29-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP DÀN NÂNG THUỶ LỰC

Mã : HMKSTEM_G41. Giá niêm yết : 35.000₫

ĐỒ CHƠI CẦN CẨU TỰ LẮP RÁP BẰNG GỖ  CÓ ĐỘNG CƠ ĐIỀU KHIỂN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

ISO-76-67-58-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

MÁY THỔI BÓNG LẮP RÁP DIY

ISO-50-42-37-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

MÁY THỔI BÓNG LẮP RÁP DIY

Mã : HMKSTEM_G38. Giá niêm yết : 56.000₫

XE Ô TÔ GỖ STEM LẮP GHÉP CHẠY PIN

ISO-35-31-27-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

XE Ô TÔ GỖ STEM LẮP GHÉP CHẠY PIN

Mã : HMKSTEM_G39. Giá niêm yết : 45.000₫

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ ĐIỆN

ISO-35-33-30-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ ĐIỆN

Mã : HMKSTEM_G37. Giá niêm yết : 37.000₫

BỘ LẮP GHÉP THUYỀN BUỒM TỰ LẮP RÁP

ISO-22-18-16-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP THUYỀN BUỒM TỰ LẮP RÁP

Mã : HMKSTEM_G36. Giá niêm yết : 33.000₫

XE ĐỒ CHƠI F1 CHẠY BẰNG DÂY CHUN VÀ SỨC GIÓ

ISO-28-26-24-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

XE ĐỒ CHƠI F1 CHẠY BẰNG DÂY CHUN VÀ SỨC GIÓ

Mã : HMKSTEM_G35. Giá niêm yết : 30.000₫

BỘ LẮP GHÉP CÂN THĂNG BẰNG

ISO-39-33-29-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP CÂN THĂNG BẰNG

Mã : HMKSTEM_G34. Giá niêm yết : 58.000₫

MÁY BAY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ISO-44-37-33-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

MÁY BAY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mã : HMKSTEM_G33. Giá niêm yết : 66.000₫

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ ĐỒ CHƠI BẰNG GỖ

ISO-42-36-31-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP Ô TÔ ĐỒ CHƠI BẰNG GỖ

Mã : HMKSTEM_G32. Giá niêm yết : 63.000₫

MÔ HÌNH THUYỀN CHẠY ĐIỆN

ISO-50-42-37-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

MÔ HÌNH THUYỀN CHẠY ĐIỆN

Mã : HMKSTEM_G31. Giá niêm yết : 75.000₫

MÔ HÌNH CỬA THU GỌN SÁNG TẠO

ISO-79-67-59-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

MÔ HÌNH CỬA THU GỌN SÁNG TẠO

Mã : HMKSTEM_G30. Giá niêm yết : 100.000₫

BỘ LẮP GHÉP TÀU HOÁ KÉO

ISO-54-46-40-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP TÀU HOÁ KÉO

Mã : HMKSTEM_G29. Giá niêm yết : 60.000₫

BỘ LẮP GHÉP THANG MÁY BẰNG GỖ THEO PHƯƠNG PHÁP STEM STEAM.

ISO-40-35-30-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP THANG MÁY BẰNG GỖ THEO PHƯƠNG PHÁP STEM STEAM.

Mã : HMKSTEM_G28. Giá niêm yết : 50.000₫

BỘ ĐỒ CHƠI DỰNG MÁY XÚC GỖ SỒI MÔ HÌNH THỦY LỰC ĐỂ DẠY DIY

ISO-90-80-70-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

SÚNG BẮN BÓNG TỰ LẮP RÁP

ISO-52-44-39-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

SÚNG BẮN BÓNG TỰ LẮP RÁP

Mã : HMKSTEM_G26. Giá niêm yết : 65.000₫

12
X