MENU

HMK TOYS

TRANH DÁN XỐP DIY DÀNH CHO BÉ KHÉO TAY KÍCH THƯỚC 13X18CM

ISO-0-0-0-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

TRANH DÁN XỐP DIY DÀNH CHO BÉ KHÉO TAY KÍCH THƯỚC 13X18CM

Mã : HMKDIY-X04. Giá niêm yết : 5.000₫

BỘ  THÍ NGHIỆM KHOA HỌC MA THUẬT

ISO-100-105-110-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM KHOA HỌC MA THUẬT

Mã : HMKSCI-12. Giá niêm yết : 160.000₫

THÍ NGHIỆM KHOA HỌC - CIRCUIT SCIENCE KIT

ISO-110-130-130-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

THÍ NGHIỆM KHOA HỌC - CIRCUIT SCIENCE KIT

Mã : HMKSCI-11. Giá niêm yết : 195.000₫

BỘ THÍ NGHIỆM CHO BÉ SÁNG TẠO

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM CHO BÉ SÁNG TẠO

Mã : HMKSCI-10. Giá niêm yết : 290.000₫

BỘ ĐỒ CHƠI THÍ NGHIỆM KHOA HỌC DÀNH CHO TRẺ EM

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ ĐỒ CHƠI THÍ NGHIỆM KHOA HỌC DÀNH CHO TRẺ EM

Mã : HMKSCI-09. Giá niêm yết : 290.000₫

BỘ ĐỒ CHƠI THÍ NGHIỆM SLIME PHÁT QUANG CHO BÉ

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ ĐỒ CHƠI THÍ NGHIỆM SLIME PHÁT QUANG CHO BÉ

Mã : HMKSCI-08. Giá niêm yết : 250.000₫

BỘ THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ LÀM PHA LÊ ĐỒ CHƠI

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ LÀM PHA LÊ ĐỒ CHƠI

Mã : HMKSCI-07. Giá niêm yết : 250.000₫

BỘ THÍ NGHIÊM PHÁP THUẬT CHO BÉ

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIÊM PHÁP THUẬT CHO BÉ

Mã : HMKSCI-06. Giá niêm yết : 295.000₫

BỘ THÍ NGHIỆM ĐỒ CHƠI TỰ LÀM SLIME DIY THỦ CÔNG CHO BÉ

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM NÚI LỬA PHUN TRÀO CHO BÉ

ISO-158-134-118-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM NÚI LỬA PHUN TRÀO CHO BÉ

Mã : HMKSCI-04. Giá niêm yết : 270.000₫

BỘ THÍ NGHIỆM MÁY LỌC NƯỚC MINI CHO BÉ SÁNG TẠO

ISO-65-59-49-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM MÁY LỌC NƯỚC MINI CHO BÉ SÁNG TẠO

Mã : HMKSCI-03. Giá niêm yết : 98.000₫

BỘ THỬ NGHIỆM HOA QUẢ PHÁT ĐIỆN

ISO-23-20-17-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THỬ NGHIỆM HOA QUẢ PHÁT ĐIỆN

Mã : HMKSCI-02. Giá niêm yết : 35.000₫

BỘ THÍ NGHIỆM NÚI LỬA

ISO-69-58-51-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ THÍ NGHIỆM NÚI LỬA

Mã : HMKSCI-01. Giá niêm yết : 103.000₫

RẠP CHIẾU BÓNG MINI CHO BÉ

ISO-36-31-27-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

RẠP CHIẾU BÓNG MINI CHO BÉ

Mã : HMKSTEM_N44. Giá niêm yết : 54.000₫

BỘ LẮP GHÉP VÒNG QUAY MẶT TRỜI BẰNG NHỰA

ISO-75-64-56-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP VÒNG QUAY MẶT TRỜI BẰNG NHỰA

Mã : HMKSTEM_N40. Giá niêm yết : 113.000₫

BỘ LẮP GHÉP ĐÈN NGỦ MINI STEM

ISO-26-22-19-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP ĐÈN NGỦ MINI STEM

Mã : HMKSTEM_N39. Giá niêm yết : 39.000₫

BỘ LẮP GHÉP THUYỀN CHẠY BẰNG SỨC GIÓ

ISO-52-44-39-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP THUYỀN CHẠY BẰNG SỨC GIÓ

Mã : HMKSTEM_N38. Giá niêm yết : 78.000₫

BỘ LẮP RÁP QUẠT MINI STEM

ISO-31-27-23-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP RÁP QUẠT MINI STEM

Mã : HMKSTEM_N37. Giá niêm yết : 45.000₫

ROBOTS LAU NHÀ TỰ ĐỘNG

ISO-35-29-26-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

ROBOTS LAU NHÀ TỰ ĐỘNG

Mã : HMKSTEM_HMKSTEM_N36N. Giá niêm yết : 52.000₫

BỘ LẮP GHÉP THUYỀN CHIẾN STEM

ISO-65-55-49-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP THUYỀN CHIẾN STEM

Mã : HMKSTEM_N35. Giá niêm yết : 98.000₫

BỘ LẮP GHÉP QUẠT QUAY TỰ DỘNG

ISO-68-59-51-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP QUẠT QUAY TỰ DỘNG

Mã : HMKSTEM_N34. Giá niêm yết : 103.000₫

BÔK LẮP GHÉP BĂNG CHUYỀN

ISO-45-38-34-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BÔK LẮP GHÉP BĂNG CHUYỀN

Mã : HMKSTEM_N33. Giá niêm yết : 68.000₫

BỘ LẮP GHÉP CHIẾN THẦN STEM

ISO-50-43-38-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP CHIẾN THẦN STEM

Mã : HMKSTEM_N32. Giá niêm yết : 76.000₫

BỘ LẮP GHÉP BÓNG RỔ STEM

ISO-28-24-21-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP BÓNG RỔ STEM

Mã : HMKSTEM_N31. Giá niêm yết : 42.000₫

BỘ LẮP GHÉP XE Ô TÔ CHẠY PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ISO-37-33-28-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP XE Ô TÔ CHẠY PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mã : HMKSTEM_N30. Giá niêm yết : 66.000₫

BỘ LẮP GHÉP MÁY CẢNH BÁO MỰC NƯỚC

ISO-44-39-33-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP MÁY CẢNH BÁO MỰC NƯỚC

Mã : HMKSTEM_N29. Giá niêm yết : 78.000₫

BỘ LẮP GHÉP STEM XE TĂNG CÓ ĐIỀU KHIỂN

ISO-188-166-144-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP STEM XE TĂNG CÓ ĐIỀU KHIỂN

Mã : HMKSTEM_N28. Giá niêm yết : 250.000₫

BỘ LẮP GHÉP STEM Ô TÔ CHẠY BẰNG QUẠT GIÓ

ISO-48-41-36-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP STEM Ô TÔ CHẠY BẰNG QUẠT GIÓ

Mã : HMKSTEM_N26. Giá niêm yết : 73.000₫

BỘ LẮP GHÉP STEM MÁY VẮT QUẦN ÁO

ISO-38-32-28-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

BỘ LẮP GHÉP STEM MÁY VẮT QUẦN ÁO

Mã : HMKSTEM_N25. Giá niêm yết : 57.000₫

MÁY THỔI BONG BÓNG XÀ PHÒNG TỰ ĐỘNG

ISO-72-63-55-MP

Nhà sản xuất : MileyPham

MÁY THỔI BONG BÓNG XÀ PHÒNG TỰ ĐỘNG

Mã : HMKSTEM_N24. Giá niêm yết : 85.000₫

1234
X